พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

กษัตริย์ชาวพุทธตัวอย่าง - พระบรมธาตุแบบลังกา

กษัตริย์ชาวพุทธตัวอย่าง -  พระบรมธาตุแบบลังกา

เสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ..คลิกตรงรูป อ่านพระประวัติโดยย่อ..

Thursday, 21 June 2012

วิบากกรรม - โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้
ประกอบด้วย แพ้ละอองเกสรดอกไม้ทุกปี แพ้ไข่ แพ้อาหารทะเล และแพ้ยุง แพ้แมลง


สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคภูมิแพ้
1.ฆ่า ทรมานโดยจับศีรษะกดน้ำ บีบคอ ตบหัว
2.ใช้แรงงานสัตว์หนัก ไม่ดูแล
3.เผาที่นาทำให้คน/สัตว์เดือดร้อน
4.พูดเหน็บแนม เถียงผู้ใหญ่

ขออนุโมทนาบุญ ข้อมูลจาก www.dmc.tv

No comments:

Post a Comment